یکی از شایعترین بیماری های جنسی زگیل تناسلی است. زگیل تناسلی به دلیل مقاربت جنسی با فرد آلوده به این ویروس قابل انتقال است.
عامل زگیل تناسلی ویروس HPV است و به صورت زائده های پوستی ناخوشایند در آلت تناسلی مردان و زنان، نواحی آلت تناسلی، مقعد دیده می شود.